കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ വാർത്താ പോർട്ടൽ അറിയിപ്പ്

സുഹൃത്തുക്കളെ, കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ വാർത്താ പോർട്ടലിന്റെ upgradation ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ കുറച്ചു ദിവസം വെബ് സൈറ്റും മൊബൈൽ ആപ്പും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം
 കൂടുതൽ വേഗമേറിയ സർവറിലേക്ക് വെബ് സൈറ്റ് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്

കൂടുതൽ വേഗതയോടെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിലെത്തും

സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്
ടീം കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ

കണ്ണൂര് ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.