റോഡ് ശ്രമദാനം നടത്തി.

പയ്യന്നൂർ: മൂരി കൊവ്വൽ റാങ് ദിവ്യുറോഡ് – പഴയ വൈദ്യുതി ഓഫീസ് റോഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലിങ്ക് റോഡ് കർമ്മപുരുഷ സ്വാശ്രയ സംഘം ശ്രമദാനം നടത്തി ശുചീകരിച്ചു. കർമ്മപുരുഷസ്വാശ്രയ സംഘം പ്രവർത്തകരായ രജീഷ് കണ്ണോത്ത്, സുധിവ്, സുനിൽ, രാജേഷ്, ബെൽജിത്ത്, രൂപേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.