‌പുഴയെ അറിയുക: പാടി തീർത്ഥം തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കൊച്ചു സമരഭടൻമാരും മാതൃഭൂമി സീഡ് നോടപ്പം‌പുഴയെ അറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാതൃഭൂമി സീഡ് നടത്തുന്ന മുണ്ടേരി പുഴയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പാടി തീർത്ഥം തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കൊച്ചു സമരഭടൻമാരും പങ്കാളികളാവുന്നു.11 05 18 ന് പാടിയിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന യാത്ര മുണ്ടേരിപ്പുഴയുടെ തീരത്താണവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.  കുട്ടികളുടെ ഈ പഠനയാത്ര നയിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി സീഡ് ക്ലബാണ്.കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാതൃഭൂമി സീഡ് നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് കുട്ടികളോടൊപ്പം മുതിർന്നവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.