കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രവൈശാഖ മഹോൽസവം മെയ് 24 ന്


വൈശാഖ മഹോത്സവം 2018

22-May-2018, Tuesday - നീരെഴുന്നള്ളത്

27-May-2018, Sunday - നെയ്യാട്ടം

28-May-2018, Monday - ഭണ്ഡാരം എഴുന്നള്ളത്ത്‌

4-June-2018, Monday - തിരുവോണം ആരാധന

5-June-2018, Tuesday - ഇളനീർ വെയ്പ്

6-June-2018, Wednesday - അഷ്ടമി ആരാധന ഇളനീരാട്ടം

9-June-2018, Saturday - രേവതി ആരാധന

13-Thursday-2018, Wednesday - രോഹിണി ആരാധന

15-June-2018, Friday - തിരുവാതിര ചതുശ്ശതം

16-June-2018, Saturday - പുണർതം ചതുശ്ശതം

17-June-2018, Sunday - ആയില്യം ചതുശ്ശതം

18-June-2018, Monday - മകം കലം വരവ്

21-June-2018, Thursday - അത്തം ചതുശ്ശതം, വാളാട്ടം, കലശാ പൂജ

22-June-2018, Friday - തൃക്കലശാട്ട്

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.