ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്ക്


 TODAYS GOLD RATE-2900,
SILVER RATE-44 .

AKGSMA

കണ്ണൂർജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.