ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്ക്22K916 GOLDRATE 25.05.18

AKGSMA-2910


SILVER-44

Go-1302.61

Si-16.608

INR-68.22

Sensex-34663


കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.