ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്ക്22K916GOLD RATE 18.05.18
.
AKGSMA
1/gm:2875
8/gm:23000

PLATINUM RATE:2576

SILVER RATE:44


കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.