ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്ക്


22K916GOLD RATE 15.05.18


1/gm:2925
8/gm:23400


PLATINUM RATE:2638

SILVER RATE:44


കണ്ണൂര് ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.