ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം- വെള്ളി നിരക്ക്22K916GOLD RATE 14.05.18


AKGSMA

1/gm:2925

8/gm:23400

PLATINUM RATE:2638
SILVER RATE:44കണ്ണൂർജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.