ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി നിരക്ക്


22K916 GOLD RATE 11.05.18


1/gm:2900

8/gm:23200PLATINUM RATE:2611

SILVER RATE:44കണ്ണൂര് ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.