മീൻകുന്നിലേക്ക് പുതുതായി ഒരു ബസ് സർവീസ് കൂടി


മീൻകുന്ന് :മീൻകുന്നിലേക്ക് പുതിയ ബസ് സർവീസ് അനുവദിച്ചു, സർവീസ് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും
രാവിലെ 6മണിക്ക് മീൻകുന്നു ബീച്ചിൽ നിന്നും വായിപ്പറമ്പ, ഒണ്ടേൻറോഡ്, മൂന്നുനിരത്, വളപട്ടണം, വഴി കണ്ണൂർ ആസ്പത്രി
ഉച്ചക്ക് 2.47നു കണ്ണൂർ ആസ്പത്രിയിൽ നിന്നും മീൻകുന്നു (3.25)വഴി പുതിയതെരുവിലേക്കും
പുതിയ തെരുവിൽ നിന്നു 4.40നു ഒണ്ടേൻറോഡ്, മീൻകുന്നു (5.10)വഴി കണ്ണൂർ ആസ്പത്രിയിലേക്കും
അവിടുന്ന് 5.40നു പുതിയതെരു (6.00) ഒണ്ടേൻറോഡ്, വായിപ്പറമ്പ, മീൻകുന്നു (6. 30)വഴി കണ്ണൂർ ആസ്പത്രി,അവിടുന്ന് 7.20നു പുതിയതെരു(7.50)വഴി മീൻകുന്നു ബീച്ചിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും

കണ്ണൂർജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.