കെ.രാജൻ പയ്യന്നൂര് തഹസില്ദാരായി ചാര്ജെടുത്തു.
പയ്യന്നൂര്: പയ്യന്നൂര് താലൂക്ക് തഹസില്ദാരായി കെ.രാജന് ചാര്ജെടുത്തു. തളിപ്പറമ്പ് എല്എ എന്എച്ച് വാല്യുവേഷന് അസിസ്റ്റന്റായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ശ്രീകണ്ഠാപുരം എള്ളരിഞ്ഞി സ്വദേശിയാണ്. തളിപ്പറമ്പ് ഇലക്ഷന് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസില്ദാര്, പരിയാരം, പന്നിയൂര്, ചെങ്ങളായി എന്നീ വില്ലേജ് ഓഫീസര് എന്നീ നിലകളില് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.


കണ്ണൂര് ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.