ശ്രീ പാലോട്ട്കാവ് അഴീക്കോട് വിഷുവിളക്ക് മഹോത്സവം

ശ്രീ പാലോട്ട്കാവ് അഴീക്കോട് വിഷുവിളക്ക് മഹോത്സവം 14 മുതൽ 22 വരെ
  സിറ്റിസൺ ടീം പാലോട്ട്കാവ് സമർപ്പിച്ച ക്ഷേത്ര കവാടം 14 ന്
 വൈകിട്ട് ബ്രഹ്മശ്രീ ഈശാനൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നിർവ്വഹിക്കുന്നു.


കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.