എടക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻപരിധിയിൽ മൊയ്തു ബ്രിഡ്ജിന് സമീപം ട്രെയിൻ തട്ടി മരണപ്പെട്ട ആൾ ,ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല

എടക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻപരിധിയിൽ മൊയ്തു ബ്രിഡ്ജിന് സമീപം ട്രെയിൻ തട്ടി മരണപ്പെട്ട ആൾ ,ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 9497980848 04972832022 (എടക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ),


കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.