കാട്ടാമ്പള്ളി സ്റ്റെപ്പ് റോഡ് മാലിന്യ കൂമ്പാരം.... കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്

കാട്ടാമ്പള്ളി സ്റ്റെപ്പ് റോഡ് മാലിന്യ കൂമ്പാരം.... കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ  വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.