ഒച്ചിഴയുന്ന വേഗത്തിൽ പഴയങ്ങാടി താവം മേൽപ്പാലം പണി. കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്.....

ഒച്ചിഴയുന്ന വേഗത്തിൽ പഴയങ്ങാടി താവം മേൽപ്പാലം പണി. കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്.....

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.