കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പ്രധാന ന്യൂസ്‌ പോര്‍ട്ടലായ kannurvarthakal.com ലേക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാരെയും എഡിറ്റര്‍മാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പ്രധാന ന്യൂസ്‌ പോര്‍ട്ടലായ kannurvarthakal.com ലേക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാരെയും എഡിറ്റര്‍മാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവര്‍ അപേക്ഷിക്കുക. വിശദമായ ബയോഡാറ്റ kannurvarthakaldesk@gmail.com എന്ന mail id യിലേക്ക് അയക്കുക. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. 9061612233 (Only Whatsapp)

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.