വിദ്യാർത്ഥി വിചാരം സമാപിച്ചുSSF സംസ്ഥാനത്തെ ആറായിരത്തിലധികം വരുന്ന യൂണിറ്റ് കളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ച സെല്ഫിസം തീവ്രവാധം ചരിത്രം വർത്തമാനം എന്ന പ്രമേയ പ്രഭാഷണം ഹംസാപ്പള്ളി യൂണിറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.
പരിപാടിയിൽ മൻസൂർ സി സ്വാഗതഭാഷണം  നടത്തുകയും, ആഷിഖ് തിലാനൂർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും, ഷംവീൽ നൂറാനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പ്രമേയ പ്രഭാഷണം സവാദ് കടങ്കോട് നിർവഹിച്ചു യോഗത്തിൽ ജാസിർ ഹംസാപ്പള്ളി നന്ദി പറഞ്ഞു

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.