മാത്യഭൂമി ഏജന്റ് പത്രവിതരണത്തിനിടയിൽ കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരണപ്പെട്ടുമാത്യഭൂമി പാച്ചപൊയ്ക ഏജന്റ് രാമൻ  രാവിലെ പത്രവിതരണത്തിനിടയിൽ കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരണപ്പെട്ടു ശവസംസ്കാരം 3 മണിക്ക് പാച്ച പൊയിക ( ഓലായിക്കര)വീട്ട് വളപ്പിൽ
കണ്ണൂര്കജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.