കണ്ണപുരം കാരങ്കാവ് ക്ഷേത്ര കളിയാട്ടം മാറ്റിവെച്ചു

കണ്ണപുരം കാരങ്കാവ് ക്ഷേത്ര കളിയാട്ടം മാറ്റിവെച്ചു: ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചതിനാൽ ആണ്. അടുത്ത കളിയാട്ട തീയതി പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.