കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല

ഹർത്താൽ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ നടക്കേണ്ട പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് പി എസ് സി അറിയിച്ചു

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.