ജനുവരി 15 സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീൽ ചെയർ നൽകി
സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പള്ളിപ്പറമ്പ് INC Warriors സ്പോൺസർ ചെയ്ത
വീൽ ചെയർ  ഐ ൻ സി വാരിയേഴ്സ് പ്രതിനിധി വി.വി.സുബൈർ  കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ന് കൈമാറി


ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.