കയരളം കിളിയളം ശ്രീ പുതിയ ഭഗവതി തിറ മഹോത്സവം
മയ്യിൽ: കയരളം കിളിയളം ശ്രീ പുതിയ ഭഗവതി തിറ മഹോത്സവം ജനുവരി = 27- ശനിയാഴ്ച നടക്കും' ഗുളികൻ തിറയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന്


ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.