ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി കണ്ണൂർ ചെട്ടി പീടികയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ബന്ധപ്പെടുക: 7025269411

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി കണ്ണൂർ ചെട്ടി പീടികയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ബന്ധപ്പെടുക: 7025269411

വേലായുധൻ എന്ന് പേര് പറയുന്നുണ്ട്.

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.