സൈൻകാഡിന്റെ കണ്ണൂർ മക്കാനിയിലെ പുതിയ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കളക്ടർ ശ്രീ.മിർ മുഹമ്മദ് അലി നിർവഹിച്ചുകണ്ണൂർ: സൈൻകാഡിന്റെ മക്കാനിയിലെ പുതിയ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം  കളക്ടർ ശ്രീ.മിർ മുഹമ്മദ് അലി നിർവഹിച്ചു.
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ലജീഷ്, കണ്ണൂർ തഹസിൽദാർ സജീവൻ, കണ്ണൂർ പോളി സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് മേധാവി എൻ.വി.രാജൻ എന്നിവർ സമീപം.

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.