കൊവ്വമ്മൽ വേണുഗോപാലൻ (76) അന്തരിച്ചു


മണൽ: തെക്കൻമണൽ വായനശാലാ മുൻ പ്രവർത്തക സമിതി അഗമായിരുന്ന കൊവ്വമൽ വേണുഗോപാലൻ അന്തരിച്ചു,
11 മണിക്ക് കൊവ്വമ്മൽ തറവാട്ടിൽ പൊതുദർശ്ശനത്തിന് ശേഷം 12 മണിക്ക് പയ്യാമ്പലം പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കുംഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.