ജ്യോതിഷം ഇന്ന് : 02/01/2018
കലിദിനം : 1869655
കൊല്ലവർഷം : 1193
ധനു   :  18
ദിവസം : ചൊവ്വാഴ്ച
നക്ഷത്രം : തിരുവാതിര
12 നാഴിക  18 വിനാഴിക.
 പൗർണ്ണമി 2 നാഴിക23
വിനാഴിക,
പ്രഥമ 53 നാഴിക 28 വിനാഴിക

ഞാറ്റുവേല :  പൂരാടം

വിശേഷങ്ങൾ  : മന്നം ജയന്തി

ഉദയം 06: 52 am
അസ്തമയം 06 : 12 pm

രാഹുകാലം: 3 : 22 to 4 : 47pm
ഗുളിക കാലം: 12 : 32 to 1 : 57 pm

നല്ല  മുഹൂർത്തങ്ങൾ
********************
11 : 48 -1 : 02pm
1 : 02   -- 2:50pm

തിരുവാതിര   നക്ഷത്രക്കാർക്ക് (ധനു മാസം)
 
ഗവേഷകർക്കും ശാത്രക്ജ്ഞമാർക്കും അനുകൂല അംഗീകാരം വന്നുചേരും. വിദേശ യാത്രക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം സാഹസ പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക

ജ്യോൽസ്യർ 
അശോകൻ. അഴിക്കോട്.
ഫോൺ : 9495646123ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.