കാസർകോട് യുണൈറ്റഡ് ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് അൽപസമയത്തിനകം ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ ആംബുലൻസിൽ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആസ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്നു. വാഹനയാത്രക്കാർ സഹകരിക്കുക. എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക.

കാസർകോട് യുണൈറ്റഡ് ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് അൽപസമയത്തിനകം ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ ആംബുലൻസിൽ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആസ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്നു. വാഹനയാത്രക്കാർ സഹകരിക്കുക. എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക.
ആംബുലൻസ് നമ്പർ
: KL 14 L 4247
Latest Update: കാഞ്ഞങ്ങാട് കഴിഞ്ഞു. Time: 10:10 PM 5 JAN 2018
ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.