അഴീക്കോട് എന്റെ ഗ്രാമം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് ആര്യ സഹായ നിധിയിലേക്ക് കിട്ടിയ സാമ്പത്തിക സഹായത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരം ബഹുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

അഴീക്കോട് എന്റെ ഗ്രാമം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് ആര്യ സഹായ നിധിയിലേക്ക് കിട്ടിയ സാമ്പത്തിക സഹായത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരം ബഹുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

ആര്യയുടെ പിതാവിന്റെ അപേക്ഷ (see attachment)

ധനശേഖരണം ആരംഭിച്ച തീയ്യതി 26-01-2018

ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് നൽകിയ തുക : 1,01,350 ( see attachment)
Via Bank: 11,36,626 ( see attachment)

ആകെ തുക: 12,37,976

എന്റെ ഗ്രാമം ട്രസ്റ്റിന്റെബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന തുകയെ കുറിച്ചുള്ള bank Statement.
ഇതു വരെയുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും തീർത്തും സുതാര്യമായിരുന്നു . ട്രസ്റ്റിന്റെ good will നെ ബാധിക്കും വിധം പ്രചാരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് ട്രസ്റ്റിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നതായി ട്രസ്റ്റിനു ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആര്യയെ സഹായിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ട്രസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ .
വിവാദങ്ങളുയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസ്തുത ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും ട്രസ്റ്റ് പിൻവാങ്ങുന്നതായി പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.

ട്രസ്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് നിലവിൽ FREEZ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല.

സഹകരിച്ചവരോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.