ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കുട്ടിയേ സാറ്റലെറ്റ് ടൗൺഷിപ്പിൽ നിന്ന് 25-01-2018 വൈകിട്ട് മുതൽ കാണമാനില്ല

തൃക്കാക്കര: ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കുട്ടിയേ സാറ്റലെറ്റ് ടൗൺഷിപ്പിൽ നിന്ന് 25-01-2018 വൈകിട്ട് മുതൽ കാണമാനില്ല. കണ്ടുകിട്ടിന്നവർ അടുത്ത് ഉള്ള പോലീസിൽ അറിയിക്കുക

SI ഷാജു- 9497980424
തൃക്കാക്കര
അനീഷ് – 9446524120
സനേഷ് – 9847002094 (Father)


ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.