പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാലും തിളപ്പിച്ചവെള്ളം വീണ്ടും ചൂടാക്കി കുടിക്കരുത്! അപകടമാണ്


വെള്ളം ചൂടാക്കി കുടിക്കുന്ന ശീലം ആരോഗ്യത്തിനു വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നാല്‍ തിളപ്പിച്ച ശേഷം അതു വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുമത്രേ. തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ ചില രാസമാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ അപകടത്തിനു പിന്നിലെ കാരണം.
തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ നൈട്രേറ്റ് നൈട്രോസാമിന്‍സ് ആയി പരിണമിക്കുന്നു. ഇത് ക്യാന്‍സറിന് പോലും കാരണമായേക്കാം. രക്താര്‍ബുദ്ദം, കുടല്‍, ആമാശയ, പാന്‍ക്രിയാസ് ക്യാന്‍സര്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകും.
ജലത്തില്‍ ഫ്‌ളൂറൈഡിന്റെ അംശ ഉണ്ട്. ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ ന്യൂറോളജിക്കാല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്നു വിദഗ്ദര്‍ പറയുന്നു. കൂടാതെ ആര്‍സനിക് അടിഞ്ഞ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വരെ ഉണ്ടയേക്കാം.

No comments

Powered by Blogger.