ചക്കരക്കൽ എസ്.ഐ ബിജു ഏച്ചൂർ സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്താതെ പോയ ബസ്സിനെ റിവേഴ്‌സ് എടുപ്പിച്ച് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിക്കുന്നു. VIDEO

ചക്കരക്കൽ എസ്.ഐ ബിജു ഏച്ചൂർ സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്താതെ പോയ ബസ്സിനെ റിവേഴ്‌സ് എടുപ്പിച്ച് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിക്കുന്നു.

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.