സുന്നീ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ മയ്യിൽ ആലിക്കുഞ്ഞി അമാനിയുടെ മാതാവ് ഖദീജ ഹജ്ജുമ്മ മരണപ്പെട്ടു

സുന്നീ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ മയ്യിൽ ആലിക്കുഞ്ഞി അമാനിയുടെ മാതാവ് ഖദീജ ഹജ്ജുമ്മ മരണപ്പെട്ടു. ഖബടക്കം നാളെ രാവിലെ മയ്യിൽ ഇരുവാപ്പുഴ നമ്പ്രം ഖബർസ്ഥാനിൽ

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.