മയ്യിൽ കുറ്റിയാട്ടൂരിൽ നിന്നും കാണാതായ സി.പി.മുഹമ്മദിനെ കണ്ടെത്തി


മയ്യിൽ കുറ്റിയാട്ടൂരിൽ നിന്നും കാണാതായ സി.പി.മുഹമ്മദിനെ കണ്ടെത്തി

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.