കാൺമാനില്ല

7/12/17 മുതൽ മയ്യിൽ കുറ്റിയാട്ടൂരുള്ള സി.പി.മുഹമ്മദ് (64) നെ കാണാതായിരിക്കുന്നു. പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക.
9747959245
9747090746.


ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.