കണ്ണൂർ കാൽടക്സ് ജങ്ഷൻ- താഴെചൊവ്വ-ആറ്റടപ്പ-കോയ്യോട് യാത്രാമധ്യേ പഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു


കണ്ണൂർ കാൽടക്സ് ജങ്ഷൻ- താഴെചൊവ്വ-ആറ്റടപ്പ-കോയ്യോട് യാത്രാമധ്യേ (20/12/17)മുഹമ്മദ് സി. കോയ്യോട്‌, എന്നവരുടെ പേഴ്‌സ് നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു പോയി . പേഴ്സിൽ ഒറിജിനൽ ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസൻസ്, ATM കാർഡ്  മുതലായ വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ ഉണ്ട് . കിട്ടുന്നവർ ദയവായി. ഇദ്ദേഹവും ആയി ബന്ധപ്പെടാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

മുഹമ്മദ് സി. കോയ്യോട്
ഫോൺ: +919745973709
+919072261224


ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.