നടുവിലില്‍ നാളെ ഹര്‍ത്താല്‍ …


സി പി എം ,ലീഗ് സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്ന നടുവിലില്‍ സി പി എം ഹര്‍ത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു .കടകമ്പോളങ്ങള്‍ അടച്ചിടും ,വാഹനങ്ങളെ ഹര്‍ത്താലില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി

No comments

Powered by Blogger.