മംഗലാപുരത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു രോഗിയെയും കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക.

മംഗലാപുരത്തു നിന്നും  തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു രോഗിയെയും കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുകഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.