കോവൂർ: ഉറുമി മാധവി അന്തരിച്ചുകോവൂർ: ഉറുമി മാധവി അന്തരിച്ചു (83) സഹോദരങ്ങൾ നാരായണി, പാറു, ദേവകി, ഉറുമി നാരായണൻ (CPIM കോവൂർ ബ്രാഞ്ച് അംഗം) പരേതയായ കല്യാണി

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.