ചേലേരി, കൊളച്ചേരിഭാഗങ്ങളിൽ 26 മുതൽ 30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈശാനമംഗലം,, വൈദർ കണ്ടി ,,ചേലേരി സ്കൂൾ ,,ചേലേരി  അമ്പലം ,,എട കൈത്തോട് ,,കായ ചിറ റോഡ് ,,കൊളച്ചേരി പറമ്പ് ,,കൊളച്ചേരിമുക്ക് ,എന്നിവിടങ്ങളിൽ 26 മുതൽ 30 വരെ രാവിലെ 8 മുവൈകീട്ട്5 30 വരെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.