റേഷന്‍ വ്യാപാരികളുടെ സമരം പിന്‍വലിച്ചു

കണ്ണൂർ :റേഷന്‍ വ്യാപാരികളുടെ അനിശ്ചിതകാല കടയടപ്പ് സമരം പിന്‍വലിച്ചു.റേഷന്‍ ചില്ലറ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് കമ്മീഷന്‍ പാക്കേജ് നല്‍കാമെന്ന മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് സമരം പിന്‍വലിച്ചത്.സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 16000 രൂപ കമ്മീഷന്‍ ലഭിക്കാനുള്ള പാക്കേജ് ആണ് അംഗീകരിച്ചത്.ദേശീയ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രത നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ചത്.207കോടി രൂപയാണ് ഇതിന് അധിക ചിലവ് വരുന്നത്.ഇതില്‍ 44.59 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സഹായമായി ലഭിക്കും.അന്ത്യോദയ അന്നയോജന വിഭാഗം ഒഴികെയുള്ളവരില്‍ നിന്നും കിലോഗ്രാമിന് 1രൂപ നിരക്കില്‍ കൈകാര്യചിലവ് ഈടാക്കി കൊണ്ടാണ് പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കുക.റേഷന്‍ വ്യാപാരിക്ക് കമ്മീഷന്‍ നല്‍കുന്നത് വിറ്റഴിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും.വില്‍പനയിലെ കുറവിനാനുപാതികമായി വില്‍പ്പനക്കാരുടെ ലാഭവിഹിതം കുറയുന്നത് പരിഹരിക്കാന്‍ 2018 മാര്‍ച്ച് 31ന് മുന്‍പ് മിനിമം കമ്മീഷന്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന രീതിയില്‍ കാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണവും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ അളവും ഏകീകരിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു

No comments

Powered by Blogger.