അഴീക്കോട് ഹൈസ്കൂൾ പൂർവ വിദ്യാത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ സുപ്രധാന യോഗം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്അഴീക്കോട് ഹൈസ്കൂൾ പൂർവ വിദ്യാത്ഥി സംഗമം സുപ്രധാന യോഗം ഇന്ന് (നവംമ്പർ -1 ) വൈകുന്നേരം 5 .oo മണിക്ക് സ്കൂൾ ഓപ്പൺ  ഓഡിറ്റോറിയം .. എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം [ജനറൽ കൺവീനർ ]

No comments

Powered by Blogger.