വാർത്ത കാണേണ്ടവർ കണ്ടു. ആയനിവയലിലെ പൊട്ടിയ പൈപ്പ് നന്നാക്കാൻ ആളെത്തി

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അഴീക്കോട് ആയനിവയൽ മുത്തപ്പൻ കാവിന് സമീപമുള്ള ഫുട്പാത്ത് റോഡിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാവുന്ന വാർത്ത ഇന്നലെ 'കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സമീപത്തെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിത്തുടങ്ങിയിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണുണ്ടായതെന്ന് കാട്ടി നാട്ടുകാർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ പൈപ്പ് നന്നാക്കുന്ന പണി തുടങ്ങി

No comments

Powered by Blogger.