സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുങ്കാറ്റിനും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുങ്കാറ്റിനും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കേരളതീരത്തിനടുത്ത് ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറില് 75 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തിലുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇപ്പോള് കന്യാകുമാരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്തിനും മധ്യേയാണ്. അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.പൊതുജനങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്:

1. കേരളത്തിലെ കടല്തീരത്തും, മലയോര മേഘലയിലും ഇന്നും നാളെയും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി പോകരുത്
2. പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഘലയില് വൈകിട്ട് 6നും പകല് 7നും ഇടയിലുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുക
3. വൈദ്യുതതടസം ഉണ്ടാകുവാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മൊബൈല് ഫോണ്, എമര്ജന്സി ലൈറ്റ് എന്നിവ ചാര്ജ് ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുക.
4. മോട്ടര് ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ്‌ ചെയ്തു വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലം സംഭരിക്കുന്നവര് ഇന്ന് പകല് സമയം തന്നെ ആവശ്യമായ് ജലം സംഭരിക്കുക.
5. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് ഉള്ളവര് അടിയന്തിര ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകള് സൂക്ഷിക്കുക.
6. വാഹനങ്ങള് ഒരു കാരണവശാലും മരങ്ങള്ക്ക് കീഴില് നിര്ത്തിയിടരുത്
7. മലയോര റോഡുകളില്, പ്രത്യേകിച്ച് നീരുറവകള്ക്ക് മുന്നില് വാഹനങ്ങള് ഒരു കാരണവശാലും നിര്ത്തിയിടരുത്.

No comments

Powered by Blogger.