ഡിസംബർ ഒന്നിന് പൊതുഅവധിയെന്നത് വ്യാജപ്രചാരണം


ഡിസംബർ ഒന്നിന് പൊതുഅവധി കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന  പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജവാർത്ത. ഡിസംബർ ഒന്നിന് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

അന്നേ ദിവസം എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്താൻ ഇരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചതായും വാർത്തയിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.  എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി  നടത്താൻ ഇരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വെച്ചതായി വൈസ് ചാൻസിലർ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തുവെന്നും പുതിയ പരീക്ഷ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും വ്യാജ വാർത്തയിൽ പരമാർശമുണ്ടായിരുന്നു. നബിദിനം പ്രമാണിച്ചാണ് ഒന്നാം തിയതി സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നായിരുന്നു വാർത്തയിൽ  പറഞ്ഞിരുന്നത്.

No comments

Powered by Blogger.