കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കാണാതായ പ്രൊഫ: സി വി ബാലകൃഷ്ണനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കാണാതായ പ്രൊഫ: സി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ  മൃതദേഹം മാട്ടൂൽ കടപ്പുറത്ത് നിന്നും ലഭിച്ചു. മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ

No comments

Powered by Blogger.