ദീർഘകാലം ഹോട്ടൽ വ്യാപാരിയും മാടപീടിക സ്വദേശിയുമായ എക്കണ്ടി വണ്ണാങ്കണ്ടി അബ്ദുറഹിമാൻ ഹാജി (86) അന്തരിച്ചു.

ദീർഘകാലം ഹോട്ടൽ വ്യാപാരിയും മാടപീടിക സ്വദേശിയുമായ എക്കണ്ടി വണ്ണാങ്കണ്ടി അബ്ദുറഹിമാൻ ഹാജി (86) അന്തരിച്ചു.
ഭാര്യ ബീവി മക്കൾ മുസ്തഫ,അഷ്കർ,(സലാല )ഷാഹിദ (കുത്തിയതോട്‌ )ദല്ലത്ത്‌ ,സീനത്ത്‌‌. മരുമക്കൾ പരേതനായ ബഷീർ എ പി, ഇ ടി ബഷീർ (പള്ളൂർ) എ ൻ മുസ്തഫ (ചെബാട്‌) സഹോദരി പരേതയായ കുഞ്ഞിപാത്തു.

No comments

Powered by Blogger.