ബിജെപി നേതാവിൻറെ കൊലപാതകം പ്രതികൾ തലശ്ശേരിയിൽ വച്ച് പോലീസ് പിടിയിൽമംഗലാപുരത്തെ BJP നേതാവിൻറെ കൊലപാതകം

പ്രതികൾ തലശ്ശേരി പാരീസ് ലോഡ്ജിൽ വച്ച് പോലീസ് പിടിയിൽ

പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ

No comments

Powered by Blogger.