കണ്ണൂർ സവിത ഫിലിം സിറ്റിയിൽ മോഹൻലാലിന്റെ വില്ലൻ സിനിമ മൊബൈലിൽ പകർത്താൻ ശ്രമം


Reported By അക്ഷയ് കണ്ണൂർ
കണ്ണൂർ സവിത ഫിലിം സിറ്റിയിൽ വില്ലൻ സിനിമ മൊബൈലിൽ പകർത്താൻ ശ്രമം. ഫാൻസും തിയേറ്റർ മാനേജ്‌മെന്റും ചേർന്ന് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു

No comments

Powered by Blogger.