അഴീക്കൽകാക്കേൻ നാരായണൻ അന്തരിച്ചു

അഴീക്കൽ അശോക മന്ദിരത്തിന് സമീപം കാക്കേൻ നാരായണൻ (69) അന്തരിച്ചു.
ശവസംസ്കാരം 7/10/17 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് അഴീക്കോട് സ്മശാനത്തിൽ

No comments

Powered by Blogger.